Karel Reisz, britisk filmregissør. Født i Tsjekkoslovakia, flyktet som jøde til England i 1930-årene, og var flyver i RAFs tsjekkiske skvadron under den annen verdenskrig. Utgav den filmteoretiske boken The Technique of Film Editing (1953, rev. utg. 1968). Han ble en hovedskikkelse i Free Cinema-gruppen, og gjorde en sensasjonell spillefilmdebut med Saturday Night and Sunday Morning (Lørdagskveld og søndagsmorgen, 1960). Senere laget han Morgan – A Suitable Case for Treatment (Tilfellet Morgan, 1966) og Isadora (1968), om danserinnen Isadora Duncan, og fikk en betydelig kinosuksess med The French Lieutenant's Woman (Den franske løytnants kvinne, 1981).