Karel Havlíček Borovský, tsjekkisk journalist og dikter. Han var i sin studietid i Praha ivrig slavofil, men endret oppfatning under sitt opphold i Russland 1842–43, noe som kom til uttrykk i Skisser fra Russland og den satiriske Vladimir den helliges dåp (først utg. 1877). 1848 ble han redaktør for landets største tsjekkiske avis, for sin egen Národní Noviny, i 1850 for Slovan. Der bygde han målbevisst opp en demokratisk, lojal og ikke-voldelig opposisjon mot østerriksk sentraliseringspolitikk. Han var motstander av kamphandlingene under revolusjonen 1848, men spilte en viktig rolle under den panslaviske kongressen i Praha. Under Bachs politiregime var han internert i Brixen i Tirol 1851–55. I Tirolske elegier ga han en satirisk skildring av deportasjonen. Havlíček står som grunnlegger av moderne tsjekkisk politisk tenkning og journalistikk, og ble et forbilde for senere generasjoner, bl.a. for T. G. Masaryk.