Tunisias nordøstligste odde, på halvøya mellom Tunisbukta og Hammametbukta. Her overgav de siste tyske tropper i Nord-Afrika seg i mai 1943.