Cantacuzino, bysantinsk slekt, opprinnelig en gresk fanariotslekt fra Kuzenon (antikkens Sipylon) i nærheten av Smyrna (se İzmir). Slektens første kjente mann er feltherren Johannes Kantakuzenos, nevnt 1104. Hans sønnesønn feltherren Johannes Kantakuzenos (død 1186) ble gift med et barnebarn av keiser Johannes 2 Komnenos. En av hans etterkommere, Mikael Kantakuzenos, var guvernør på Peloponnes, og ble far til Johannes 6 Kantakuzenos (ca. 1293–1383), som var regent for Johannes 5 Palaiologos 1341–47 og bysantinsk keiser 1347–54. Hans eldste sønn Mathias Kantakuzenos var medkeiser for Johannes 5 Palaiologos 1354–57 og senere despot i Mistra (Peloponnes), den yngre sønnen Manuel (død 1380) styrte også Mistra, og av døtrene ble den eldste gift med despoten Nikeforos Orsini i Ipiros, den nesteldste med den osmanske sultan Orhan og den yngste med keiser Johannes 5 Palaiologos. På 1400-tallet var tre søstre av slekten gift med henholdsvis despoten av Serbia, keiseren av Trapezunt og kongen av Georgia. Fra 1600- til 1800-tallet spilte slekten en betydelig rolle i rumensk politikk, blant annet som gospodarer i Moldavia og Valakia (se Cantacuzino). Hele slekten ble anerkjent som russiske fyrster 1865 og 1892. Slektens overhode har siden 1944 bodd i Sverige.