Kanishka, indisk hersker av Kushana-dynastiet. Dateringen av hans regjeringstid er omstridt. Noen mener han kom på tronen i 78 f.Kr. da Saka-tidsregningen begynte, andre at han tilhører 100-tallet e.Kr. Mynter tyder på at hans religion var eklektisk, men ifølge buddhistisk tradisjon skal han ha gått over til buddhismen. Hans rike omfattet store deler av India og strakte seg til Afghanistan og helt inn i Sentral-Asia. Kanishka forbindes med utbredelsen av buddhismen, som også førte til en spredning av indisk kultur og kunst over store deler av Asia.