Kanawha, elv i USA, bielv til Ohio River i sørvestlige West Virginia, 156 km. Dannes av elvene New og Gauley. Demninger og sluser gjør elven farbar til Kanawha Falls 50 km ovenfor Charleston. Langs Kanawha finnes en omfattende kjemisk industri med sentrum i Charleston.