Kanagawatraktaten, traktat mellom Japan og USA fra 1854, om åpning av havnene i Shimoda og Hakodate for internasjonal handel. Dette var Japans første avtale med en vestlig stat, og den ble til etter sterkt påtrykk fra USA.