Kampå, tettsted Fenstad, Nes kommune, Akershus, mellom Vorma og Kampåa. Fenstad kirke.