Kammergraver kalles graver der den døde ikke har vært fraktet til gravstedet i en kiste av tre, men der kisten i stedet er bygget på gravstedet og ikke har vært flyttbar. I nordisk forhistorie forekommer denne særpregede gravskikken først og fremst i vikingtid, men det kjennes også en del kammergraver fra yngre romertid og folkevandringstid. Jernalderen gjennom er det tale om en nokså eksklusiv skikk som er utpreget overregional og knyttet til datidens aristokrati. Kjente vikingtids kammergraver har man blant annet på Birka og i Hedeby, samt i Jelling. Det finnes også kammergraver fra vikingtiden i Norge, med et funn fra Haugen i Rolvsøy, Fredrikstad kommune, Østfold, som det mest kjente.