Vanuatus president fra aug. 2004. Utdannet jurist, den eneste av Vanuatus presidenter med universitetsutdannelse. Valgt til president etter at forgjengeren, Alfred Maseng, var blitt avslørt som tidligere straffedømt.