Kaliningrad kontrollsenter, tidligere navn på Koroljov kontrollsenter.