Kalbe Razi Naqvi, norsk-pakistansk fysiker. Doktorgrad fra University of Manchester 1968, dosent i fysikk ved NTH 1977, professor ved Universitetet i Trondheim (nå NTNU) fra 1985. Naqvi har utført viktige arbeider i biofysikk og fysikalsk kjemi, spesielt vedrørende luminescens av organiske molekyler. Videre har han undersøkt proteinmolekylers rotasjon i en membran ved hjelp av en lysspektroskopisk teknikk og gitt bidrag til den teoretiske beregning av den todimensjonale diffusjonskoeffisienten (Razi Naqvis kinetiske lov).