Kalambo Falls, foss på grensen mellom Zambia og Tanzania, ved sørenden av Tanganyikasjøen, er med sine 212 m et av Afrikas høyeste fossefall. Ovenfor fallene er det gjort viktige arkeologiske og palynologiske funn. Den eldste bosetningsfasen, som ender ca. 60 000 f.Kr., inneholdt redskaper av stein, til dels også tre, fra sen acheuléen-kultur. Dessuten ble det funnet ville frukter som har vært samlet inn til mat. For øvrig viser kulturlagene at stedet har vært bebodd i senere perioder, bl.a. i mesolittisk tid. Også yngre funn forteller om utstrakt bosetning så sent som 300-tallet e.Kr. Dette yngre materialet forteller om en jernalderkultur hvor man drev jordbruk.