Kaj Birket-Smith, dansk etnograf og arkeolog. Dr.philos. 1929, bestyrer for Nationalmuseets etnografiske avdeling 1940–63. Deltok i ekspedisjoner til Grønland i 1912 og 1918 og i den femte Thuleekspedisjon under Knud Rasmussen til det arktiske Nord-Amerika 1921–23; foretok arkeologiske og etnografiske undersøkelser i Alaska 1933. Han utgav en rekke skrifter, bl.a. Eskimoerne (1927, ny utg. 1961), Kulturens veje (2. utg. 1948), Strejftog (1968). Æresdoktor ved Universitetet i Oslo 1951.