Kai Johnsen, norsk teaterregissør. Han gjorde seg bemerket som elev ved regilinjen på Statens Teaterhøgskole med prosjektet Øya, oppført på en øy i Oslofjorden 1987, der han samarbeidet med dramatikeren Cecilie Løveid og billedkunstneren Inghild Karlsen. Av hans prosjektbaserte oppsetninger innen institusjonsteatrene merkes Thomas Braschs Mercedes på Den Nationale Scene 1989 i en markant minimalistisk stil, og en sterkt visuell Når vi døde vågner på Rogaland Teater 1990, der han lot skuespillerne få skulpturelle funksjoner i tilknytning til selve spillet. Han har hatt interessante regioppgaver ved Den Nationale Scene, bl.a. Jon Fosses Namnet i 1995, og Johnsen er etter hvert blitt kjent for sitt langvarige og fruktbare samarbeid med Fosse.