Kai Curry-Lindahl, svensk zoolog, professor i zoologi ved University of Guelph, Ontario 1974–78; gjesteprofessor i naturvern ved University of California, Berkeley 1974. 1. intendent ved Nordiska Museet, Stockholm og leder av Skansens naturhistoriske avdeling 1953–74. Mange ledende stillinger innen økologi og naturvern, bl.a. i FN-organisasjonene UNESCO og UNEP. Omfattende litterær produksjon; omkring 100 bøker oversatt til mange språk, og ca. 600 arbeider i fagtidsskrift.