Kabylia, fjellrikt landskap og region i Algerie, mellom Alger i vest og Skikda i øst. Inndelt i Stor- og Lille-Kabylia. Landskapet består av skogkledde fjellkjeder som stiger bratt opp fra middelhavskysten. Mange dype kløfter gjør området vanskelig tilgjengelig. De fleste innbyggerne er kabyler, som er et berbisk folk.