Kaas med sparren. Denne slekten, som døde ut 1799, førte en rød sparre i sølv felt i sitt våpen. Slektens eldste kjente stamfar er ridder Niels Lændi (nevnt 1292–1307). Fra hans etterkommer i 6. ledd, riksråd Niels Kaas til Tårupgård (nevnt 1446–71), stammer slektens to hovedlinjer gjennom sønnene Jens Kaas til Starupgård (nevnt 1477–1519) og Niels Kaas til Ørndrup. Deres søster Gjertrud ble gift med Mogens Thomesen (Kaas) til Damsgård (død 1521), og ble stammor til slekten «Kaas med muren» (se ovenfor (1)). Til Starupgård-linjen hører bl.a. kansler Niels Kaas (1534–94). Til Ørndrup-linjen hører bl.a. Jørgen Kaas (1610–92), lensherre over Tune, Veme og Åbygge i Østfold.