Kaare Svalastoga, norsk sosiolog; utdannet i USA, fra 1956 professor i sosiologi ved Københavns Universitet. Svalastoga, som var sterkt kvantitativt orientert i sin forskning, er bl.a. kjent for sine studier av sosial lagdeling. Han utgav bl.a. Prestige, Class and Mobility (1959), Social Differentiation (1965), Sociologisk Metodik (4 bd., 1969–77), The Social System (1974) og On Deadly Violence (1982).