Kaare Skagen, norsk pedagog. Dr.polit. 1999. Professor i pedagogikk ved Universitetet i Tromsø 2003–06, ved Høgskolen i Oslo fra 2006. Hans faglige interesser er rettet mot skoleutvikling og lærerutdannelse. Skagen har bl.a. utgitt Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning (2000), Pedagogikkens elendighet. Ukorrekte artikler på randen av litteratur (2002), I veiledningens landskap (2004), Skole for fremtiden, lærer for livet (2006).