Kaare Reidar Petersen, norsk sosialøkonom; bror av E. Petersen. Cand.oecon. 1934, var 1940–46 sjef for Nortraships statistiske kontor i New York, ansatt i Statistisk Sentralbyrå 1946–55, direktør for Forretningsbankenes konjunkturinstitutt 1955–60, adm. direktør i Den Norske Bankforening 1960–77. Skrev en rekke artikler og bøker om økonomiske emner, bedriftshistorie m.m.