K, i skandinaviske og tyske ordensbetegnelser forkortelse for kommandør (ty. Komtur eller Kommandeur), vanligvis ordenens nest høyeste grad; i britiske ordensbetegnelser er den forkortelse for Knight.