Köthen, by i Tyskland, Sachsen-Anhalt, 20 km sørvest for Dessau; 29 600 innb. (2007). Jernbaneknutepunkt med kjemisk industri og maskinfabrikker. Byen er første gang nevnt 1115, og var fra 1603 til 1847 hovedstad for fyrstene av Anhalt-Köthen. I 1617 ble den første tyske språkforening, «Die Fruchtbringende Gesellschaft», stiftet her av fyrst Ludwig og hertugene av Weimar. Johann Sebastian Bach var kapellmester for fyrstens Collegium musicum 1717–23. Det gamle fyrsteslottet (1597–1604) rommer i dag museer. Her finnes bl.a. en stor ornitologisk samling (Naumann-museet).