Kåre Wildhagen, født i Drammen, norsk maler, utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole og Statens Kunstakademi. Malte portretter, landskap og figurkomposisjoner i en klar, fint avstemt koloritt. Teatermaler ved Centralteatret 1938–41 og Studioteatret etter krigen. Overlærer ved Statens håndverks- og kunstindustriskole 1953–76. Nasjonalmuseet/Nasjonalgalleriet i Oslo eier et byparti fra Venezia og Bak huset (1957).