Kálmán Tisza, ungarsk politiker. Fra 1861 medlem av parlamentet, fra 1865 leder av den radikale fløy, i opposisjon til Ferenc Deák; etter Deáks død var han med på å stifte det forente liberale parti som i de neste 30 år dominerte det politiske liv i Ungarn. Statsminister 1875–90; han oppnådde visse reformer, men bidrog samtidig til å konsolidere den østerriksk-ungarske dualisme.