Jytte Borberg, dansk forfatter. Sentral kvinnelitterær forfatter som debuterte 1968 med modernistiske noveller (Vindebroen). I 1970-årene utgav hun en rekke sosialpsykologiske romaner preget av den moderne kvinnebevegelsens ideer, bl.a. Orange (1972), Turné (1974), Rapport fra havbunden (1978) og Nu og aldrig(1979). I 1980- og 1990-årene fikk hennes forfatterskap en mer sammensatt karakter. I Sjælen er gul (1981) og Slaraffenland (1983) tar hun opp problemer innenfor psykiatrien. I kjølvannet av disse følger Skyggernes bog (1983), Novemberløgne (1985) og Tvivlsomme erindringer (1990) som er mer surrealistiske i formen. Løslad kaptejnen (1992) og Verdens ende (1996) har et historisk utgangspunkt. Romanen Det er tilladt at smile utkom i 2001. Borberg skrev også skuespill samt en rekke barne- og ungdomsbøker.