Jutaro Komura, japansk diplomat og politiker. Utenriksminister 1901–06 og 1908–11. Hadde ansvaret for japansk politikk under den russisk-japanske krig og representerte Japan ved fredsslutningen i Portsmouth, fullbyrdet som utenriksminister anneksjonen av Korea.