Justinian 2, bysantinsk keiser 685–695 og 705–711, sønn til Konstantin 4. En energisk, men hensynsløs hersker som ble avsatt etter ti års regjeringstid. Han ble forvist til Krim, men kom tilbake til makten 705 med bulgarsk hjelp og innførte et enda verre tyranni enn tidligere. Dette førte til opprør, der Justinian ble drept. Han fikk tilnavnet Rhinotmetos («stumpnesa») etter at han fikk nesen avkuttet 695.