Justin 2, keiser 565–578, søstersønn og etterfølger av Justinian 1, greide ikke å bevare det store rike denne hadde samlet; langobardene erobret størstedelen av Italia, og avarerne trengte på ved Donau; også mot perserne måtte han føre krig.