Jurij Valentinovitsj Knorosov, russisk lingvist og etnolog; studerte mayaenes skriftspråk og har en betydelig del av æren for at mange av mayaenes inskripsjoner nå lar seg tyde. Hans vesentligste oppdagelse bestod i å innse at mange av mayaenes skrifttegn (hieroglyffer) representerer lyder (stavelser) og ikke er logogrammer, slik det tidligere ble antatt. (Logogrammer representerer hele ideer, slik kinesiske skrifttegn gjør). Knorosov publiserte sitt viktigste verk om emnet (på russisk) i 1963. Teoriene hans møtte først mye motstand blant maya-forskere i Vesten, men ble generelt akseptert i 1970-årene. Knorosov var medlem av Det russiske vitenskapsakademiet i St. Petersburg (tidl. Leningrad).