Junkerpartiet, i Preussen etter 1848 det reaksjonær-konservative adelsparti, som støttet den eneveldige kongemakt og var motstander av alle forfatningsreformer. Partiets hovedorgan, Kreuzzeitung, spilte en hovedrolle under Fredrik Vilhelm 4, inntil prins Vilhelms overtagelse av regentskapet 1858 innledet en mer liberal epoke. Bismarck, som i sin tid ble ansett for en utpreget tilhenger av Junkerpartiet, fjernet seg senere fra det.