Junius-brevene, kritiske politiske artikler som 1768–72 stod i London-bladet Public Advertiser under pseudonymet Junius. De var usedvanlig velskrevne, og viste at forfatteren hadde et godt kjennskap til de politiske forhold. Få av de ledende menn og institusjoner unngikk kritikk, og brevene vakte voldsom oppsikt. Det ble anlagt sak mot utgiveren av avisen, men artiklene stanset ikke, og forfatterens identitet ble ikke klarlagt. Det har hersket tvil om hvem forfatteren var, og det foreligger mange bøker om emnet. Det er sannsynlig at Sir Philip Francis var forfatteren.