June Nash, amerikansk antropolog, gift med Manning N.; bl.a. kjent for sine studier av modernisering i maya-samfunn og situasjonen til bolivianske gruvearbeidere. I boken We Eat the Mines and the Mines Eat Us: Dependency and Exploitation in Bolivian Tin Mines (1979) viser hun hvordan prekolumbiske religiøse forestillinger inngår i en rituell struktur som fremmer gruvearbeidernes solidaritet og klassebevissthet. Hun var også medforfatter på et studium av zapatista-opprøret i Chiapas, Mexico, fra 1995, der det bl.a. vises hvordan den indianske befolkningens kamp for landrettigheter og politisk deltakelse samlet de tidligere splittede lokalsamfunnene i en mer overgripende tilhørighet og identitet (Nash et al. 1995: The Explosion of Communities in Chiapas. IWGIA Document no. 77). I 2001 kom Mayan Visions: The Quest for Autonomy in an Age of Globalization.