Julius von Sachs, tysk botaniker, 1867 professor i botanikk i Freiburg og fra 1868 i Würzburg. Grunnla den eksperimentelle plantefysiologi. Han studerte særlig plantenes vekst og stoffveksling og deres bevegelser. Sachs oppdaget at stivelse er det første synlige produktet ved fotosyntesen. Han arbeidet også mye med spørsmål som angår spiringen og plantenes ernæring.