Julius Raab, østerriksk politiker. Medlem av nasjonalforsamlingen 1927–38 og 1945–64; statsminister 1953–61; en av grunnleggerne av det konservative katolske folkeparti (formann 1951–60).