Julius Drusus Caesar, sønn av keiser Tiberius. Dyktig feltherre i Germania, der han bl.a. slo markomannerkongen Maroboduus år 19. Utnevnt til farens medregent 22 e.Kr., men ble forgiftet av sin hustru Livilla. Ifølge tradisjonen stod hennes elsker Sejanus bak drapet.