Julius Civilis, (tidligere oppfatning: Claudius), fornem bataver; utnyttet tronstriden i Roma 69 e.Kr. til oppstand. Kjernen i denne utgjorde bataverne, men flere germanske og keltiske folk og til og med romerske hærer sluttet seg til. En av Vespasians generaler slo opprøret ned, men Civilis oppnådde gunstige fredsbetingelser. Han er hovedskikkelsen i et berømt maleri av Rembrandt, se Claudius Civilis.