Julius Cæsar Scaliger, italiensk klassisk filolog og lege; virket i Agen, Frankrike; fikk stor betydning ved sin poetikk (der han stilte Vergil høyere enn Homer) og ved sitt verk om det latinske språk: De causis linguae Latinae (1540).