Julius, mannsnavn, av gresk og latin, betyr kanskje 'ung mann'. Slekts- og personnavn i oldtidens Roma, særlig populært etter Julius Caesar. Jfr. månedsnavnet juli. Navnedag 12. april.