Julian Ursyn Niemcewicz, polsk forfatter; førte et omflakkende liv og var bl.a. adjutant for general Kościuszko, som han fulgte i russisk fangenskap. Han måtte forlate Polen etter oppstanden 1831 og døde i Paris. Niemcewicz var mangesidig og produktiv og skrev en mengde verker i de fleste sjangere. Hans mest populære verk er Historiske sanger (1816), en versifisering av polsk historie.