Julian Hedworth George Byng, britisk offiser. I 1917 ble han general og sjef for 3. armé og ledet det første store stridsvognangrepet ved Cambrai i nov. 1917. I 1918 lyktes det ham tidlig å demme opp for og begrense den første store tyske offensiv mot Amiens. Under ententens store offensiv sommeren 1918 erobret Byngs armé Cambrai og Saint-Quentin. Adlet i 1919, 1921–26 generalguvernør i Canada og 1928–31 sjef for Londons politi. Feltmarskalk 1932.