Jules Romains, fransk forfatter, grunnlegger av unanimismen. I diktsamlingen La Vie unanime (1908) og i senere samlinger tolker Romains retningens grunntanker. Han utgav også essays og skuespill, det mest kjente er den vittige legekomedien Knock (1923). Romains er særlig betydningsfull som romanforfatter. Ikke minst hans første romaner, bl.a. Les Copains (1913), viser hans fine fortelleregenskaper. Hans hovedverk er den veldige romanserien Les Hommes de bonne volonté (27 bd., 1932–46), som gir et bilde av hele det franske samfunnet før, under og etter den første verdenskrig frem til 1933. Hovedmotivet er å vise det grunnleggende menneskelige brorskap og fellesskap.