Julemerket, velgjørenhetsmerke i frimerkeformat til å klebe på brev og postkort, utgitt av Nasjonalforeningen for Folkehelsen og Norske Kvinners Sanitetsforening. Ideens far var den danske postmester Einar Holbøll, og det første julemerke utkom i Danmark 1904. Sanitetsforeningen sendte ut det første norske merke i 1906. Også andre organisasjoner har etter hvert begynt å utgi slike velgjørenhetsmerker.