En slekt som stammer fra tollvisitør i Halden Niels Juel. Han var far til fogd i Sunnhordland, kammerråd Andreas Juel (1722–77), som 1758 kjøpte Halsnøy kloster i Kvinnherad. Dennes sønnesønns sønn, proprietær Niels Juel (1831–97) drev godset opp til et mønsterbruk, og hans etterkommere eide og drev godset frem til etter den annen verdenskrig.