Stammer fra Hans Rasmussen Juel (ca. 1626–1709) på Lolland. Slekten kom til Norge med hans sønn Rasmus Hansen Juel (1678–1762), som ca. 1710 kjøpte gården Eik i Skoger. Hans eldre bror, Hans Hansen Juel (1670–1720) hadde sønnen Anders Hansen Juel (1719–74), som kom til Norge før 1745 etter farbrorens anmodning og overtok Eik. En nålevende slekt stammer fra ham.