Judith Heber, norsk komponist og pianist. Heber var elev av Agathe Backer Grøndahl og Dagmar Walle Hansen. Hun debuterte i Oslo 1907 og hadde en komposisjonsaften samme sted 17. september 1919. Av verker kan nevnes Romance for fiolin og klaver opus 3 (1915), Klaversonate opus 7, samt en rekke sanger.