Juan de las Roelas, spansk maler; virket i Olivares og Sevilla. Under et opphold i Venezia ble han sterkt influert av Tintoretto, brøt med den hjemlige manierismen og innførte i stedet en naturalistisk stil som ble av stor betydning for Sevilla-skolens videre utvikling. I hans kunst forenes realisme og mystikk. Roelas har utført malerier for katedralen i Sevilla.