Juan de Arfe, spansk sølvsmed av tysk herkomst, laget en rekke prakt-monstranser, bl.a. til katedralene i Ávila, Sevilla og Burgos. Den i Sevilla er så stor og tung at det skal 24 mann til å bære den. Til slottet Escorial utførte han bronsestatuer.