Juan Ruiz de Alarcón, født i Mexico, spansk dramatiker; oppholdt seg etter 1600 for det meste i Spania, hvor hans skuespill ble skrevet og oppført. Hans verker ble undervurdert i sammenligning med Lope de Vegas, men han er blitt oppvurdert i nyere tid. Blant hans ca. 23 skuespill bør først og fremst nevnes karakterkomediene, som La verdad sospechosa, bearbeidet av Corneille i Le menteur, Las paredes oyen, med selvbiografiske trekk, og El tejedor de Segovia, som foregriper det romantiske drama. Øvrige verk er No hay mal que por bien no venga og Exámenes de maridos. Ruiz de Alarcón skiller seg fra samtidens skuespillforfattere ved en gjennomarbeidet og nøktern stil, nyansert karakterskildring, etisk alvor og sans for menneskets verdighet.