Juan Bautista de Toledo, spansk arkitekt. 1546–48 assistent hos Michelangelo i Roma. Ble 1559 av Filip 2 kalt til Madrid for å planlegge det enorme slotts- og klosteranlegg Escorial, gjennomført i en streng og kald manieristisk stil i det ødslige landskapet nord for Madrid; påbegynt 1562.